wtorek, 24 kwietnia 2018, 15:11

Obwieszczenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Obwieszczenie z dn. 22.07.2014 r. informujące o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N Śliwica-Barzyna-Rychliki, gmina Rychliki Olsztyn Admin 340
2 Obwieszczenie z dn. 22.07.2014 r. informujące o uzupełnieniu wniosku przez inwestora oraz wystąpieniu do PPIS w Ostródzie o opinię w prawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-Budowa Farmy Wiatrowej SKIRON w gm. Miłomłyn Olsztyn Admin 307
3 Obwieszczenie z dn. 22.07.2014 r. informujące o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia-budowa farmy wiatrowej w rejonie msc. Białczyn, gmina Pieniężno Olsztyn Admin 383
4 Obwieszczenie z dn. 18.07.2014 r. informujące o przedłożeniu przez inwestora wyjaśnień do raportu ooś i zwróceniu się do PWIS w Warszawie i RDOŚ w Warszawie o opinie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia-budowa dr ekspresowej S7 Nidzica-Napierki Olsztyn Admin 347
5 Obwieszczenie z dn. 17.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym wyrażono opinię o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki, gmina Morąg Olsztyn Admin 330
6 Obwieszczenie z dn. 14.07.2014 r. informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad linią PKP koło miejscowości Elbląg, w ciągu drogi krajowej nr 22 z objazdem na czas robót Olsztyn Admin 339
7 Obwieszczenie z dn. 11.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym uzgodniono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa chodnika z kostki betonowej na działce nr 404/1 obręb Skolity, gmina Świątki Olsztyn Admin 343
8 Obwieszczenie z dn. 11.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wilczęta wraz z wymianą rur azbestowych w Gładyszach Olsztyn Admin 343
9 Obwieszczenie z dn. 14.07.2014 r. informujące o wydanej przez PPIS w Braniewie opinii, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-budowa kanalizacji sanitarnej Zgoda-Gronowo, gm. Braniewo Olsztyn Admin 340
10 Obwieszczenie z dn. 16.07.2014 r. informujące o terminie rozpatrzenia wniosku w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia-budowa zespołu elektrowni wiatrowych FW Działdowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą Olsztyn Admin 334
11 Obwieszczenie z dn. 16.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym odmówiono uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia-budowa zespołu elektrowni wiatrowych Nowy Folwark wraz z infrastrukturą towarzyszącą Olsztyn Admin 345
12 Obwieszczenie z dn. 16.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym wyrażono opinię o konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-zmiana sposobu użytkowania budynków na cel produkcyjno-magazynowy i socjalno-biurowy Olsztyn Admin 346
13 Obwieszczenie z dn. 15.07.2014 r.informujące o wydanej decyzji, którą umorzono w całości postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-budowa obwodnicy miasta Szczytna w ciągu dr kr.nr 53 Olsztyn Admin 346
14 Obwieszczenie z dn. 16.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia-rozbudowa istniejącej Fermy Brojlerów Kurzych w msc. Grajwo, gmina Giżycko Olsztyn Admin 366
15 Obwieszczenie z dn. 15.07.2014 r. informujące o wystąpieniu inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia-budowa farmy wiatrowej Sakówko II w gminie Pasłęk Olsztyn Admin 371
16 Obwieszczenie z dn. 14.07.2014 r. informujące o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia-wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Mątki V" na działkach nr 199 i 212 obręb Mątki, gmina Jonkowo Olsztyn Admin 348
17 Obwieszczenie z dn. 14.07.2014 r. informujące o wystąpieniu inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia-budowa zespołu elektrowni wiatrowych Farma Wiatrowa Biskupiec Olsztyn Admin 355
18 Obwieszczenie z dn. 14.07.2014 r. informujące o wystąpieniu inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-budowa zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Biała Piska Olsztyn Admin 354
19 Obwieszczenie z dn. 11.07.2014 r. informujące o wydanym postanowieniu, którym wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark Olsztyn Admin 359
20 Obwieszczenie z dn. 09.07.2014 r. informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka, gmina Braniewo Olsztyn Admin 336
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 7